ความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำธุรกิจคาร์แคร์

 

 

 

 

 

ทาง Moly Care สาขาพหลโยธิน 24

ซึ่งขณะนั้น คือ Car-Lack 68 สาขารัชดา และ เกษตร-นวมินทร์

ได้เป็น 2 สาขา ในหลาย ๆ สาขาของคาร์แลค 68

ที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศ

ให้ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดพระราชพาหนะ

ตลอดจนรถผู้ติดตามของพระราชอาคันตุกะ

ในระหว่างที่เสด็จมาร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุดของเรา

             

 

Visitors: 90,186