Liqui Moly : Super Diesel Additive(หัวเชื้อสำหรับล้างหัวฉีดและวาลว์เครือ่งยนต์ดีเซล)

รหัสสินค้า : 504

ยีห้อ : Liqui Moly

รุ่น : Super Diesel Additive

Super Diesel Additive น้ำยาล้างหัวฉีด วาล์ว ดีเซล

หัวเชื้อสำหรับล้างหัวฉีดดีเซล และวาล์วเครื่องยนต์ ดีเซล

 น้ำยาล้างระบบหัวฉีดและ วาว์ล ดีเซล
 รหัสสินค้า  130200
 ขนาด  250 ml.
 ราคา  550 บาท


คุณสมบัติ
  
   
ล้างทำความสะอาดหัวฉีด วาล์ว และระบบเชื้อเพลิงเพิ่มความสามารถในการจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ (ค่าซีเทน) และช่วยเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น ได้รับการคิดค้นสำหรับน้ำมันดีเซลทีีมีสารซัลเฟอร์ต่ำ หากใช้เป็นประจำจะช่วยรักษาระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์เหมือนใหม่

ผลที่ได้
-ทำความสะอาดหัวฉีด ลดการสั่น กระตุก และควันดำ 
-สมรรถนะเครื่องยนต์สูงขึ้น อัตราเร่งเร็วขึ้น 
-ปัญหาเครื่องยนต์เสียงดังน้อยลง  เครื่องยนต์เงียบขึ้น
-สตาร์ทติดง่าย 
-การเผาใหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง


วิธีใช้ 

  เติมในถังน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยมีน้ำมันเหลือในถังอย่างน้อย 3/4  ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท  เืพื่อรักษาสภาพเครื่องยนต์ควรเติมทุกๆ 2,000 - 5,000 กิโลเมตร  สามารถใช้ได้กับน้ำมันดีเซลทุกชนิด รวมทั้ง B5


Technical Data Sheets

รหัสสินค้า : 504

สั่งซื้อสินค้าได้เลยที่ 081-30-66-999

 Technical Data Sheet to article 5120 (EN) 
เติม Super Diesel Additive ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง
Visitors: 88,107