บริการทำความสะอาดภายนอก (Exterior Cleaning Program)

บริการ ทำความสะอาดภายนอก 

 

อัตราค่าบริการ

                                     รายการ

ขนาดรถ S-XXL

  

บริการทำความสะอาดห้องเครื่อง

 

400 บาท

  

บริการขัดเคลือบล้อแม็กซ์

 

250 บาท

  

บริการเคลือบกระจกรอบคัน

 

200 บาท

 

    บริการลบคราบแมลง / ยางมะตอย

 

300 บาท

 

   บริการแว็กซ์เคลือบเงาห้องเครื่อง

 

200  บาท

 

 

*ราคานี้่ไม่รวมบริการล้างสี-ดูดฝุ่น

 *บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

Visitors: 90,189