บริการต่าง ๆ ของเรา

บริการต่าง ๆ ของเรา ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี จากลูกค้ามีดังนี้ 

 

1. บริการเด่น เคลือบแก้ว Moly Crystal

2. ขัดเคลือบสี 7 ขั้นตอน (Car Grooming) แบบรายครั้ง และ รายปี 

3. เคลือบสี (Semi-Coating)

4. โปรแกรมการทำความสะอาดภายนอกตัวรถ Exterior Cleaning

5. โปรแกรมการทำความสะอาดภายในรถ (Interior Cleansing)

6. ล้างรถ ล้างอัดฉีด (Car Wash & Heavy Wash)

Visitors: 90,186